Rodzaje kształtek hydraulicznych

Instalacje hydrauliczne są na ogół wykorzystywane do przesyłania wody lub gazu. Ich odpowiednie poprowadzenie umożliwia dopasowanie pokonywanej przez nie trasy do elementów konstrukcyjnych budynku, a także lokalizacji punktów, gdzie media te będą pobierane. Elementami, które na to pozwalają, są kształtki hydrauliczne, za sprawą których można zmieniać przebieg rurociągów, a także dostosowywać go do potrzeb związanych z instalowaniem niezbędnej armatury – np. filtrów, zaworów lub zbiorników. Zobaczmy, jakie rodzaje kształtek są wykorzystywane najczęściej.

Rodzaje instalacji hydraulicznych

Instalacje hydrauliczne mogą być wykonywane z różnych materiałów. W przypadku rurociągów gazowych często wykorzystuje się rury stalowe, łączone przy zastosowaniu kolan ze stali czarnej. Stal jest używana także w przypadku instalacji wodociągowych, wówczas mamy jednak do czynienia z powierzchniami zabezpieczonymi przed korozją – w większości zastosowań będą to elementy ocynkowane. Równie popularne są kształtki wytwarzane z mosiądzu, który jest bardzo wytrzymały, a przy tym odporny na rdzę. Tam, gdzie znaczenie ma wygląd instalacji, możliwe jest użycie mosiądzu pokrytego warstwą chromu. Dużą popularnością cieszą się rury typu PEX, które są łączone kształtkami mosiężnymi. Instalacja może być także wykonana z tworzyw sztucznych np. polietylenu – często są to systemy zaciskowe – albo PVC używanego w instalacjach kanalizacyjnych.

Jakie kształtki są wykorzystywane najczęściej?

Rodzaj kształtek jest mocno związany z typem materiału, z jakiego są wykonane oraz instalacji, w które będą używane. Najpowszechniej stosowane są kolanka – w przypadku stali lub mosiądzu zmieniają one kierunek o 90°, w systemach tworzywowych także o m.in. 45°, 60° oraz 30°. Do wykonywania rozgałęzień przeznaczone są trójniki, a w przypadku odpływów także czwórniki. Zmiana średnicy odbywa się przy pomocy redukcji, a do blokowania niewykorzystywanych podłączeń używa się korków. Przydatnymi elementami są również m.in. śrubunki będące rodzajem szybkozłączek, mufy i nyple.